Outsourcing

Outsourcing IT ( Obsługa informatyczna Firm ) 

1outSS

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferujemy kompleksową obsługę informatyczną :

  • Prowadzenie ewidencjonowanie licencji i oprogramowania
  • Wsparcie programów magazynowych , księgowych , logistycznych, ERP , CRM ,
  • Tworzenie stron Internetowych
  • Zabezpieczanie sieci informatycznych oraz zasobów firmy
  • Tworzenie Kopii Zapasowych wszelkich krytycznych usług
  • Tworzenie polityk oraz dokumentacji
  • Pomoc użytkownikom końcowym ( helpdesk)
  • Nadzór nad serwerami
  • Konfiguracje Sieci Informatycznych

Outsourcing usług

1Shake
Outsourcing usług informatycznych to powierzanie zewnętrznym firmom wykonania zadania związanego z obsługą informatyczną. Mówiąc prościej, outsourcing polega na zatrudnieniu innej firmy i zleceniu jej pracy nad wybranym aspektem związanym z działalnością przedsiębiorstwa. Korzystający z takich usług outsourcingowych zyskują, ponieważ przede wszystkim mają pewność, że to specjaliści zajmują się dziedziną, w której dana firma nie jest do końca biegła.
Co więcej, zwiększają przez to swoje przychody, przy znacznym zminimalizowaniu kosztów operacyjnych przeznaczonych na swoją działalność.

 

Usługi outsourcingowe

Outsourcing informatyczny to wykorzystywanie zasobów zewnętrznych firm informatycznych. Do obszarów outsourcingu IT zaliczamy między innymi:

— Centrum obliczeniowe - udostępnianie budynku, platformy sprzętowej, usług przetwarzania, archiwizacji i składowania danych lub operowanie systemami informatycznymi Klienta.

— Zarządzanie sieciami - świadczenie usług umożliwiających bezpieczną transmisję danych i ich zgodność oraz wiarygodność pomiędzy różnymi, geograficznie rozproszonymi zasobami, włączając terminale, urządzenia peryferyjne, serwery itp.

— Środowisko pracy użytkownika - świadczenie zakresu usług mających na celu sprawne i efektywne funkcjonowanie infrastruktury komputerowej oraz przydzielonych funkcji na stanowisku pracy użytkownika.

— Rozwój, wsparcie i utrzymanie aplikacji - świadczenie usług związanych z zarządzaniem i konserwacją aplikacji zarówno niskiego jak i wysokiego poziomu w odniesieniu do pakietów oprogramowania lub systemów operacyjnych.

— Zabezpieczenie ciągłości działania - grupa usług zabezpieczających środowisko do prowadzenia biznesu przez Odbiorcę usługi w sytuacji klęski
żywiołowej, katastrofy lub poważnej awarii systemu, włączając budynek, procedury i usługi przetwarzania danych.

 

Korzyści outsourcingowe

1efectWszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak drogie jest utrzymanie wykwalifikowanego zespołu wewnątrz firmy zajmującego się tylko i wyłącznie obsługą wewnętrznych systemów informatycznych. Ile kosztują profesjonalne szkolenia pracowników, jak długo zabiera skompletowanie zespołu i jakie trzeba ponosić koszty tylko dlatego, że wydaje się, że nie można inaczej.

Konieczność obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie przy braku wyspecjalizowanej kadry i niezbędnego oraz niezawodnego wyposażenia i oprogramowania sprawiają, iż małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą samoistnie stosować najnowszych technologii informatycznych.

W takiej sytuacji pomocny w firmie staje się Outsourcing czyli zlecenie niekluczowej działalności (jak wewnętrzna obsługa systemów informatycznych) innej firmie, dzięki czemu przedsiębiorstwa nie muszą organizować własnych działów, inwestować w urządzenia, ludzi.

Dla podkreślenia korzyści przytoczyć można jeszcze kilka zalet:

— Obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie (pracownicy, powierzchnia biurowa, urządzenia)

— Gwarantowana pomoc doświadczonych specjalistów bez konieczności ich zatrudniania

— Dostęp do najnowszych zastosowań teleinformatycznych

— Zwiększenie efektywności i wydajności

— Niezawodny i bezpieczny system danych

— Odciążenie firmy i możliwość wykonywania przez nią wyłącznie kluczowych zadań