Outsourcing

Outsourcing IT

1outSS

Outsourcing IT (Informatyczny) to wykorzystywanie zasobów i usług firm informatycznych, które taniej i efektywniej zrealizują szereg zadań IT, niż wykonywanie tego we własnym zakresie. Outsourcing usług IT to prace związane z bieżącą administracją sprzętowych i programowych zasobów informatycznych firmy w celu zwiększenia skuteczności i efektywności z prowadzonej działalności. Główne argumenty przemawiające za outsourcingiem to:

— redukcja kosztów

— dostęp do specjalistycznej wiedzy

— oszczędność czasu i zasobów ludzkich

W praktyce outsourcing informatyczny może dotyczyć zarówno pełnej obsługi, jak również tylko wybranych przedmiotów lub procesów. Takie podejście do problemu obsługi informatycznej firmy, pomaga optymalnie organizować obsługę procesów biznesowych z ukierunkowaniem na zwiększenie efektywności biznesu, ponieważ w praktyce lepiej jest firmie skupić się na swojej działalności, zwiększyć wydajność, a informatykę powierzyć firmie informatycznej posiadającej doświadczenie i specjalistów niż robić to dalej we własnym zakresie.

 

Outsourcing usług

1Shake
Outsourcing usług informatycznych to powierzanie zewnętrznym firmom wykonania zadania związanego z obsługą informatyczną. Mówiąc prościej, outsourcing polega na zatrudnieniu innej firmy i zleceniu jej pracy nad wybranym aspektem związanym z działalnością przedsiębiorstwa. Korzystający z takich usług outsourcingowych zyskują, ponieważ przede wszystkim mają pewność, że to specjaliści zajmują się dziedziną, w której dana firma nie jest do końca biegła.
Co więcej, zwiększają przez to swoje przychody, przy znacznym zminimalizowaniu kosztów operacyjnych przeznaczonych na swoją działalność.

 

Usługi outsourcingowe

Outsourcing informatyczny to wykorzystywanie zasobów zewnętrznych firm informatycznych. Do obszarów outsourcingu IT zaliczamy między innymi:

— Centrum obliczeniowe - udostępnianie budynku, platformy sprzętowej, usług przetwarzania, archiwizacji i składowania danych lub operowanie systemami informatycznymi Klienta.

— Zarządzanie sieciami - świadczenie usług umożliwiających bezpieczną transmisję danych i ich zgodność oraz wiarygodność pomiędzy różnymi, geograficznie rozproszonymi zasobami, włączając terminale, urządzenia peryferyjne, serwery itp.

— Środowisko pracy użytkownika - świadczenie zakresu usług mających na celu sprawne i efektywne funkcjonowanie infrastruktury komputerowej oraz przydzielonych funkcji na stanowisku pracy użytkownika.

— Rozwój, wsparcie i utrzymanie aplikacji - świadczenie usług związanych z zarządzaniem i konserwacją aplikacji zarówno niskiego jak i wysokiego poziomu w odniesieniu do pakietów oprogramowania lub systemów operacyjnych.

— Zabezpieczenie ciągłości działania - grupa usług zabezpieczających środowisko do prowadzenia biznesu przez Odbiorcę usługi w sytuacji klęski
żywiołowej, katastrofy lub poważnej awarii systemu, włączając budynek, procedury i usługi przetwarzania danych.

 

Korzyści outsourcingowe

1efectWszyscy zdajemy sobie sprawę z tego jak drogie jest utrzymanie wykwalifikowanego zespołu wewnątrz firmy zajmującego się tylko i wyłącznie obsługą wewnętrznych systemów informatycznych. Ile kosztują profesjonalne szkolenia pracowników, jak długo zabiera skompletowanie zespołu i jakie trzeba ponosić koszty tylko dlatego, że wydaje się, że nie można inaczej.

Konieczność obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie przy braku wyspecjalizowanej kadry i niezbędnego oraz niezawodnego wyposażenia i oprogramowania sprawiają, iż małe i średnie przedsiębiorstwa nie mogą samoistnie stosować najnowszych technologii informatycznych.

W takiej sytuacji pomocny w firmie staje się Outsourcing czyli zlecenie niekluczowej działalności (jak wewnętrzna obsługa systemów informatycznych) innej firmie, dzięki czemu przedsiębiorstwa nie muszą organizować własnych działów, inwestować w urządzenia, ludzi.

Dla podkreślenia korzyści przytoczyć można jeszcze kilka zalet:

— Obniżenie kosztów stałych w przedsiębiorstwie (pracownicy, powierzchnia biurowa, urządzenia)

— Gwarantowana pomoc doświadczonych specjalistów bez konieczności ich zatrudniania

— Dostęp do najnowszych zastosowań teleinformatycznych

— Zwiększenie efektywności i wydajności

— Niezawodny i bezpieczny system danych

— Odciążenie firmy i możliwość wykonywania przez nią wyłącznie kluczowych zadań