Rozwiązanie pulpitów zdalnych na serwerze spowodowało zmniejszenie czasu na instalację, aktualizację  oprogramowania. Zwiększenie bezpieczeństwa oraz obniżenie kosztów. Dzięki połączeniu sieci udało nam się  natychmiast przełączyć  podczas awari serwera na serwer zapasowy

Teresa Woźniak, Biuro Rachunkowe